งานบริการวิชาการฯ มรส. นำนศ.จิตอาสา รวมใจทำเพื่อพ่อ ทาสี กวาดพื้น วัดกลางใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี สวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เผยนำนักศึกษาจิตอาสา มรส.รวมพลังทำความสะอาด ทาสีศาลาการเปรียญ ย้ำราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ต้องร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มกำลัง

…..เมื่อเวลา 09.00 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา นำทีมตัวแทนนักศึกษาจิตอาสา จำนวนกว่า 50 คน ร่วมทำความสะอาดวัดกลางใหม่ ซึ่งวัดดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้พร้อมใจกันทำความสะอาด กวาดพื้นที่บริเวณวัด และร่วมกันทาสีรอบๆ ศาลาการเปรียญ

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “วันนี้ เป็นวันครบรอบ 1 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต ซึ่งประชาชนทั้งประเทศร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็เช่นเดียวกัน “เราได้นำนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทำความสะอาดกวาดพื้นบริเวณวัด และช่วยกันทาสีศาลาการเปรียญวัดกลางใหม่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการสำหรับงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะเป็นที่เป็นมหา วิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและปวารณาตนเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและจังหวัด เมื่อทางจังหวัดร้องขอมหาวิทยาลัยฯมีความยินดีที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวและที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”

…..ในส่วนของตัวแทนนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เผยถึงความรู้สึกว่า “อยากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพราะในหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างมากท่านทรงงานหนักและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และให้ลูกๆอย่างพวกเรามีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็น ไม่ลำบาก อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำเพื่อพ่อครั้งสุดท้ายเพราะตนคิดอยู่เสมอว่าพ่อยังอยู่กับเรายังไม่จากไปไหนแต่ครั้งนี้คิดว่าท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยจริงๆแล้ว”

…..ต่อข้อซักถามเรื่องนำหลักคำสอนข้อใดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างไร ตัวแทนนักศึกษาให้ความเห็นว่า “แนวทางด้านการศึกษา เคยฟังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า ผู้ศึกษาได้รับความรู้ถ่ายทอดจากอาจารย์ และจากการศึกษาค้นคว้าเป็นสิ่งสำคัญแต่มิได้เรียนรู้จากการกระทำหรือการพบเห็นด้วยตนเองโดยตรง การศึกษานอกระบบภายหลังที่สำเร็จการศึกษา หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิตจึงมีความสำคัญมาก ในการที่จะสร้างเสริมให้เกิดความรู้ ความเฉลียวฉลาด สามารถปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมั่นคงเป็นสุข”

…..ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้กำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้มีขึ้นในวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 และได้ประกาศให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกอบพระราชพิธีดังกล่าว ณ บริเวณพื้นที่วัดกลางใหม่ ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts