ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ประกาศชัด! กลางประชาคมจังหวัดเคลื่อนที่ ชุมชนท้องถิ่นคือหัวใจของ มรส.

…..ชี้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ มีส่วนขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส เน้นย้ำชุมชนท้องถิ่นอยากให้ช่วยเหลือในเรื่องใด มรส.จะไปตามคำร้องขอ หวังแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ตามปณิธานมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

…..เมื่อเวลา 07.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ สื่อสารองค์กร และศูนย์ภาษาฯ ได้เดินทางไปร่วมจัดบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯได้มีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ทายปัญหา และรับปรึกษาให้ความรู้เรื่องกฏหมาย พร้อมทั้งการให้ความรู้ด้านช่องทางการตลาดซื้อ – ขายออนไลน์

…..โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมโครงการฯว่า ตามที่จังหวัดร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐ และภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการครั้งนี้ คือ 1. การมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และความดีต่อสังคม 3. เพื่อมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้ผู้สูงอายุ 4. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่น เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ และ 5. คือการนำหน่วยงานทั้งหมดมาพบปะพูดคุยกับชุมชนพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามนโยบายของรัฐบาล
[

…..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ซึ่งเดิมทีเราได้เว้นว่างจากการร่วมกิจกรรมหรือโครงการลักษณะนี้มาหลายปี และในระยะหลังมหาวิทยาลัยฯมีความตั้งใจ ดังที่เราตั้งปณิธานไว้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน โดยเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนที่ไปพร้อมกับจังหวัด ซึ่งโครงการนี้ เราได้จัดตั้งบูธเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฏหมายหรือคลีนิคกฏหมาย และส่วนของศูนย์ภาษาที่ให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคณะวิทยาการจัดการที่ให้ความรู้ทางด้านตลาดออนไลน์ ซึ่งทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจะหมุนเวียนให้ครอบคลุมทุกอำเภอตามโครงการที่จังหวัดเคลื่อนที่ได้กำหนดไว้”

…..นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯยังมีเป้าหมายหลักอีกประการคือ “เป็นช่องทางของชุมชนในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยฯซึ่งอาจมีประเด็นอื่นๆที่อยากจะให้เราช่วยเหลือหรือดำเนินการให้ โดยเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนท้องถิ่น”

…..ด้าน ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม เปิดเผยถึงโครงการครั้งนี้ว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ทุกภาระกิจที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมล้วนเป็นเจตนารมย์ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนให้ครบทุกๆมิติ ซึ่งโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโจทย์สำคัญให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานตามพันธกิจ และให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับทราบและสัมผัสได้ว่ามหาวิทยาลัยฯสามารถเป็นที่พึ่งของชาวชุมชนได้โดยแท้จริง ด้าน ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม เปิดเผยถึงโครงการครั้งนี้ว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ทุกภาระกิจที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมล้วนเป็นเจตนารมย์ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนให้ครบทุกๆมิติ ซึ่งโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโจทย์สำคัญให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานตามพันธกิจ และให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับทราบและสัมผัสได้ว่ามหาวิทยาลัยฯสามารถเป็นที่พึ่งของชาวชุมชนได้โดยแท้จริง  ในช่วงท้ายของการเปิดงาน นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่นำอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายพร้อมทั้งได้รับมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้นำมาแสดงในงานครั้งนี้ด้วย

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน/ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts