งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเกมส์รุก ต้อนรับปีงบประมาณ 2561

ยกระดับช่องทางประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา หวังตีตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ พุ่งเป้าสู่เส้นทางการท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพลวย ด้วย Socail network
     เมื่อเวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเรียนรู้ 5 ชั้น 2 อาคารศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก – เกาะพลวย เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพลวย ด้วย Socail network เตรียมยกระดับให้เป็น 2 ภาษา เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น โดยเชิญหน่วยงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบคือศูนย์ภาษา และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานด้วย

…..ทั้งนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานดังกล่าวว่า “งานบริการวิชาการพัฒนาถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องการยกระดับเว็บไซต์ การท่องเทียวให้ได้มาตรฐานสากลเทียบเคียงกับเว็บไซต์การท่องเที่ยวของหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้การทำเว็บไซต์ ดังกล่าวยังสามารถให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ได้ทราบถึงทรัพยากรที่หลากหลากหลาย และข้อมูลเส้นทางการเดินทางที่ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ภายในอนาคต”

…..ด้านนายอรุณ  หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นว่า  “การจัดทำเว็บไซต์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จะเป็นการต่อยอดงานด้านการท่องเที่ยวของดอนสัก – เกาะพลวย ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นและสามารถเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวอีกด้วย”

…..ซึ่งมติที่ประชุมได้ให้ข้อสรุปว่า ผลการจัดทำเว็บไซต์พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก – เกาะพลวย 2 ภาษา จะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นี้

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts