ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมคณะ นำโดย ผศ.สมชาย บุญคงมาก ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดในการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี  นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านเชี่ยวมะปราง ในด้านกฎหมาย ด้านหนังสือมีชีวติ และด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นต้น

Similar Posts