มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมโครงการ อพ.สธ.-สฏ.

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09:30 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพ.สธ.สฎ.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนายวิชวุทย์ จินโต เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการ  อพ.สธ.-สฎ.

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09:30 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพ.สธ.สฎ.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนายวิชวุทย์ จินโต เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการ  อพ.สธ.-สฎ.

Similar Posts