มรส. ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี แนวทางการจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว 65 จ.สุราษฎร์ธานี

การจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว 65 แหล่งใน จ.สุราษฎร์ธานี

…..วันนี้ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมหารือเบื้องต้นกับทีมงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว 65 แหล่งใน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.สุราษฎร์ธานี และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา

…..การหารือได้ข้อสรุปว่า ควรแบ่งประเภทแหล่งท่องเที่ยวตามการแบ่งของกรมการท่องเที่ยวซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 5 ประเภท โดยมุ่งเน้นว่าเว็บไซต์จะต้องมีความเคลื่อนไหวและสามารถใช้งานได้ตลอด โดยมีผู้ดูแลเป็นคนในพื้นที่ที่สามารถอัพเดทข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งต้นแนวความคิดไว้คือ การคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถในท้องถิ่น มาฝึกอบรมการจัดการเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเป็นผู้ดูแลระบบได้ด้วยตนเอง

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำทุกสรรพกำลังที่มหาวิทยาลัยมีเพื่อร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้อง เราพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างสุดกำลังเพื่อสร้างแผ่นดินนี้ให้มีพลังสมดังที่เราตั้งปณิธานว่า เราคือมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน SRU มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ  รายงาน ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts