มรส.INCEPTION REPORT การประเมินโครงการ ITA จังหวัดระนอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เดินทางมายัง จ.ระนอง เพื่อรายงานและนำเสนอข้อมูลขั้นที่ 1 ให้กับคณะกรรมการกำกับการจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง

ท่านคณะกรรมการชื่นชมในเนื้อหาและกระบวนการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเชื่อมั่นในการดำเนินงานของพวกเรา โดยมีข้อมูลเพื่อเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จากนั้นทีมงานได้เดินทางไปยังวิทยาลัยชุมชนระนองเพื่อพบปะพันธมิตรผู้ช่วยเหลือและตรวจสอบข้อมูลในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกตามโครงการข้างต้น ขอขอบพระคุณทีมงานจากวิทยาลัยชุมชนระนองในความอาทรที่มีต่อกันอย่างไม่ขาดสาย

วันนี้เราพยายามเดินหน้าเพื่อเชื่อมโยงทุกสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยในการสร้างแนวทางและโอกาสที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกับพี่น้องในท้องถิ่น ให้สมดังที่เราได้ปวารณาตัวเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

Similar Posts