มรส.จัดโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าของพื้นที่ในการจัดโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีท่านพีรศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ท่านอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเรือเอกทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ และท่านเจริญศักดิ์ ศาลากิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาร่วมรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการการ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอย่างคับคั่ง จนห้องที่ใช้ในการประชุมดูเล็กไปโดยปริยาย บรรยากาศการรับฟังเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะพี่น้องส่วนใหญ่คือ ผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาและหวังจะให้สนช.เป็นกระบอกเสียงส่งต่อไปยังรัฐบาล

พี่น้องครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน มีหน้าที่สำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ ด้วยการก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชน วันนี้ทุกสรรพกำลังที่มหาวิทยาลัยมีจึงเป็นส่วนหนึ่งของทุกการเคลื่อนที่ของพี่น้อง เราพร้อมในการที่จะก้าวเดินไปอย่างมั่นคงร่วมกัน เพราะเราต่างมีจุดหมายเดียวกันคือ การสร้างแผ่นดินที่มีพลังด้วยพลังที่เรามี###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

Similar Posts