เปิดตลาดใหม่ ขุนทะเล เพิ่มรายได้สู่ท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ชาวขุนทะเลได้นำผลิตภัณฑ์ของดีขุนทะเล มาวางขายในตลาดนัดของหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อันเป็นการต่อยอดทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชาวขุนทะเล

     มหาวิทยาลัยได้ทำโครงการร่วมชุมชนขุนทะเลกันมาอย่างยาวนาน โดยชุมชนขุนทะเลได้นำผักและผลไม้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดร่วมกันมาจำหน่าย ผลปรากฏว่า มีผู้สนใจจับจ่ายไปเป็นจำนวนมาก

     ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทำให้แนวทางนี้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบพระคุณพี่น้องชาวขุนทะเลที่ร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งดีงามนี้ไปพร้อม ๆกับชาว SRU จากนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นอีกที่พึ่งหนึ่งให้กับพี่น้องทุกคนเพราะเรายึดมั่นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น
SRU มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน

Similar Posts