มรส.ส่งมอบงาน ITA ตามแผนปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบข้อมูลขั้นที่ 1 ให้กับท้องถิ่น จ.กระบี่ โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น เป็นผู้ส่งมอบผ่านหัวหน้าการเงิน สำนักงานท้องถิ่น จ.กระบี่ เป็นผู้รับมอบ และจะได้มีการนำเสนอข้อมูลตาม TOR ในครั้งถัดไปตามกระบวนการ

ในการนี้ ผมได้มีโอกาสพูดคุยซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน ที่ผ่านมานั้น พบว่า การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยในด้านข้อมูล แต่ก็ได้แก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังได้รับคำชื่นชมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความเป็นมืออาชีพและใส่ใจในทุกรายละเอียดเป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” มีหน้าที่สำคัญในการก้าวเดินไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของท้องถิ่น ในลักษณะพี่น้องที่ต้องยึดโยงกันไปอย่างเหนียวแน่น อาทร และปรารถนาดีต่อกัน

วันนี้เราพยายามเดินหน้าเพื่อเชื่อมโยงทุกสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยในการสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับท้องถิ่น โดยมีเส้นชัยคือ การสร้างสังคมแห่งความสุข เราจะเดินหน้าต่อไปในฐานะมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้มีพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts