มรส.ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้ง 10 ทรัพยากร ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.มรส. ร่วมงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ครั้ง 10 ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ดร.กฤษณะ ทองเเก้ว รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานประชุมวิชาการ โดยในส่วน มรส.นำเสนอในประเด็น การศึกษา อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ จากมะพร้าว เช่น การสาธิตการทำวุ้นสวรรค์ เนื้อวีแกน กัมมี่ พุดดิ้งคุกกี้มะพร้าว ครีมรักษาส้นเท้าแตก ลูกประคบ ถ่านกำมันและกระถ่างใยมะพร้าว รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เป็นต้น

Similar Posts