มรส.ร่วมจัดนิทรรศการทรัพยกรชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ครั้ง 10 ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่ง งานบริการวิชาการและคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ได้นำเสนอในประเด็น การศึกษา อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ จากมะพร้าว เช่น การสาธิตการทำวุ้นสวรรค์ เนื้อวีแกน กัมมี่ พุดดิ้งคุกกี้มะพร้าว ครีมรักษาส้นเท้าแตก ลูกประคบ ถ่านกำมันและกระถ่างใยมะพร้าว รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เป็นต้น

Similar Posts