นิเทศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม เวลา 09:00 น. งานบริการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ตำบลรับร่อง อำเภอท่าเเซะ จังหวัดชุมพร
ช่วงบ่าย เวลา 13:30 น.ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ตำบลรับร่อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

Similar Posts