มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่10

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.มรส. จากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-6 ธ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ชื่อนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 29. พ.ย. 62
โดยในส่วน มรส.นำเสนอในประเด็น การศึกษา อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ จากมะพร้าว ประกอบด้วย การสาธิตการทำวุ้นสวรรค์ เนื้อวีแกน กัมมี่ ครีมส้นเท้าแตก ลูกประคบ กระถางใยมะพร้าว รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เป็นต้น

Similar Posts