หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 เทศบาลตำบลวัดประดู่ เทศบาลตำบลขุนทะเล
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
เทศบาลตำบลช้างซ้ายเทศบาลตำบลท่าทองใหม่
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์เทศบาลตำบลกรูด
เทศบาลตำบลช้างขวาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท  องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
อำเภอเกาะพะงัน 
เทศบาลตำบลเกาะพะงันเทศบาลตำบลเกาะเต่า
เทศบาลตำบลบ้านใต้เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะสมุย 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
อำเภอคีรีรัฐนิคม 
เทศบาลตำบลท่าขนอนองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ 
อำเภอเคียนซา 
เทศบาลตำบลเคียนซาเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
อำเภอชัยบุรี 
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอไชยา 
เทศบาลตำบลตลาดไชยาเทศบาลตำบลพุมเรียง
เทศบาลตำบลเวียงองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย 
อำเภอดอนสัก 
เทศบาลเมืองดอนสักองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 
อำเภอท่าฉาง 
เทศบาลตำบลท่าฉางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉางองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด 
อำเภอท่าชนะ 
เทศบาลตำบลท่าชนะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ 
อำเภอบ้านตาขุน 
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานเทศบาลตำบลบ้านตาขุน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 
อำเภอบ้านนาเดิม 
เทศบาลตำบลบ้านนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
อำเภอบ้านนาสาร 
เทศบาลเมืองนาสาร เทศบาลตำบลพรุพี
เทศบาลตำบลคลองปราบเทศบาลตำบลควนศรี
เทศบาลตำบลท่าชี องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
อำเภอพนม 
เทศบาลตำบลพนมเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน
อำเภอพุนพิน 
เทศบาลเมืองท่าข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกรูดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพินองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
อำเภอพระแสง 
เทศบาลตำบลบางสวรรค์เทศบาลตำบลย่านดินแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 
อำเภอเวียงสระ 
เทศบาลตำบลเขานิพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เทศบาลตำบลบ้านส้องเทศบาลตำบลเมืองเวียง
เทศบาลตำบลเวียงสระองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน
อำเภอวิภาวดี 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

Similar Posts