งานบริการวิชาการฯ สืบสานวัฒนธรรมเมืองคนดี ร่วมงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า

…..สำนักศิลปและวัฒนธรรม เป็นตัวแทน จัดตั้งพุ่มผ้าป่าเทศกาลออกพรรษาชาวสุราษฎร์ธานี
…..เช้าวันนี้ ได้มีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร จากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมาก

…..ในส่วนของหน่วยงานหลักการจัดพุ่มผ้าป่า อาจารย์อนุรัตน์  แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมจัดกิจกรรมว่า ประการแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยเฉพาะลักษณะของการจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านหรือการชักเรือพนมพระ เป็นเอกลักษณ์ของชาวสุราษฎร์ฯที่อื่นจะไม่ปรากฏให้เห็น ประการที่สอง ปีนี้อยู่ในช่วงพิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้จัดเตรียมถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมทั้ง นิทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณียกิจที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็น โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและประการสุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น พันธกิจของการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึง ควรเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯที่อยู่เคียงข้างกับชุมชนท้องถิ่น

…..อย่างไรก็ตามสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์  และตัวแทนบุคคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษา ที่ให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมอันดีงามในครั้งนี้

…..ทั้งนี้จัดตั้งพุ่มผ้าป่าในเทศการชักพระ-ทอดผ้าป่าที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2560

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts