โครงการบัณฑิตอาสา ขอเชิญ”บัณฑิต” ทั่วประเทศ ที่มีใจอาสา ต้องการพัฒนาตนเอง

โครงการบัณฑิตอาสา นักพัฒนาสุขภาวะชุมชน ขอเชิญ”บัณฑิต” ทั่วประเทศ ที่มีใจอาสา ต้องการพัฒนาตนเอง และมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคม มาร่วมทำหน้าที่…

 รายละเอียดเพิ่มเติม…โครงการบัณฑิตอาสา

Similar Posts