ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมเกษตรแห่งภูมิภาค 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะหน่วยงานงานสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดงาน มหกรรมเกษตรแห่งภูมิภาค 2557 ในวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2557
ณ บริเวณข้างหอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่องสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคราชการ และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางการเกษตร
การประกวดพันธุ์ไม้ การเสวนาทางวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทงการเกษตร 

กิจกรรม สัมนาวิชาการ

วันที่09.00 – 11.00 น.13.00 – 15.00 น.
12 ก.พ. 57เลี้ยงกล้วยไม้ง่ายนิดเดียวเสวนาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค
13 ก.พ. 57โลกสวยด้วยสับปะรดสีการขยายพันธุ์กล้วยไม้
14 ก.พ. 57การเลี้ยงและดูแลพืชกินแมลงสวนสวยจัดได้ด้วยตนเอง
15 ก.พ. 57การขยายพันธุ์พืชกินแมลงบ้านสวยด้วยเฟิร์นสาย
16 ก.พ. 57ครบเครื่องเรื่องเฟิร์นสาย 

กิจกรรม สาธิต

วันที่09.00 – 11.00 น.13.00 – 15.00 น.
12 ก.พ. 57การดูแลรักษาบอนไซการดูแลรักษากล้วยไม้
13 ก.พ. 57การออกขวดกล้วยไม้การขยายพันธุ์กล้วยไม้
14 ก.พ. 57การดูแลและขยายพันธุ์สับปะรดสีการจัดสวนด้วยสับปะรดสี
15 ก.พ. 57การตกแต่งบ้านด้วยเฟิร์นสายการจัดตู้ปลา
16 ก.พ. 57การเพาะเลี้ยงและดูแลรักษาพืชกินแมลง การขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง

กิจกรรม การประกวด

วันที่09.00 – 1800 น.
12 ก.พ. 57ประกวดกล้วยไม้ 50 ชุดรายการ
14 ก.พ. 57ประกวดพืชกินแมลง 10 รายการ
 การประกวดเฟิร์น 10 รายการ

สำหรับร้านค้าที่สนใจ….นำสินค้ามาจำหน่าย โทร. 0-7735-5683 หรือ www.oc.sru.ac.th/KasetFair

 ใบสมัครจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า 

Similar Posts