มรส.ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการสร้าง ถนนปลอดภัย

…..เมื่อเวลา 09.00 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน

…..โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำชุดการแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งนำน้ำดื่มจำนวน 700 ขวดมาช่วยสมทบเพื่อจัดเลี้ยงคนในงาน บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทุกกิจกรรมได้สะท้อนความสามารถของพี่น้องผู้พิการทางร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยม และทุกคนในงานต่างประจักษ์ดีว่า หัวใจของพี่น้องทุกท่านไม่ได้พิการตามที่ร่างกายเป็นเลย

…..จากนั้น ฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เดินทางไปยังพื้นที่จุดตรวจจับความเร็วบริเวณหน้าศาลแขวงฯ เพื่อร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการสร้าง ถนนปลอดภัย โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีมติเลือกถนนสายสุราษฎร์-นาสาร ตั้งแต่แยกเซาท์เทอร์นจนถึงแยกบางใหญ่ โดยในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการตักเตือนก่อนจะมีมาตรการจับจริงในอนาคตอันใกล้

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามในทุกมิติที่จะหาแนวทางเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ดังที่เราได้ให้ปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้มีพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน  ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts