นศ.จิตอาสาร่วมกับงานบริการวิชาการฯ ผนึกกำลังพัฒนาโรงเรียนชุมชนท้องถิ่น เผยเคยเป็นผู้รับก็ควรเป็นผู้ให้

…..นักศึกษาจิตอาสา มรส. พร้อมด้วยงานบริการวิชาการฯ เดินหน้าตามเจตนารมณ์ ปัดฝุ่น ทาสี สร้างสื่อการเรียนการสอน ให้โรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นอำเภอบ้านตาขุน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นักศึกษาจิตอาสาร่วมกับงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำสื่อการเรียนการสอน BBL ณ โรงเรียนบ้านพัฒนา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..ซึ่งนายนิธิเกียรติ ผู้นำนักศึกษาจิตอาสาได้กล่าวว่า “พวกเรามีแรงบันดาลใจคิดที่จะตั้งกลุ่มนักศึกษาจิตอาสา โดยได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษา ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ซึ่งท่านอาจารย์ได้ให้แนวความคิดว่า ถ้าจะทำก็ต้องทำกันอย่างจริงจัง และชุมชนท้องถิ่นต้องได้รับประโยชน์และพัฒนาไปตามลำดับ ดังนั้น เราจึงได้จัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียนตามชุมชนท้องถิ่นกว่า 60 แห่ง โดยการเข้าไปพัฒนาฟื้นฟูสื่อการเรียนการสอน BBLเป็นสื่อการเรียนแบบประยุกต์เพื่อให้เข้ากับโรงเรียนหรือความต้องการของโรงเรียนนั้นๆ อย่างเช่น สนามเด็กเล่นBBL หรือ ลานกิจกรรม BBL ซึ่งจัดสร้างให้กับนักเรียนระดับประถมฯและระดับมัธยม สำหรับสิ่งที่คาดหวังของเรา คือการได้เห็นเด็กๆวิ่งเล่น และใช้สื่อการเรียนของเราอย่างมีความสุข”

[envira-gallery id=”4186″]

…..ในส่วนของตัวแทนนักศึกษา ผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่น ได้กล่าวว่า “โครงการนี้เราถือว่าเป็นโครงการโรงเรียนในฝัน เพื่อเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเราสามารถสร้างความฝันให้กับน้องๆนักเรียน โดยแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกับไปตามบริบทของโรงเรียน เช่น โรงเรียนที่อยู่ติดกับทะเล เราก็จะจัดทำสื่อการเรียนเป็นพวกสัตว์ทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา หรือ โรงเรียนที่ติดกับสวนยางพารา เราก็จะจัดทำเป็นสื่อของการเกษตรของภาคใต้”

…..สำหรับความคาดหวัง พวกเราอยากจะเห็นน้องๆมีความสุขกับการเรียนและอยากให้นักเรียนในโรงเรียนชนบทมีความรู้เท่าทันกับเด็กในเมือง สำหรับโครงการต่อยอดตอนนี้ “เรามีแผนที่จะสร้างอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนชุมพร เช่น โต๊ะนักเรียน เก้าอี้ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากร้านค้าที่เล็งเห็นความสำคัญและช่วยเหลือกิจกรรมของเราซึ่งที่ผ่านมาทุกท่านให้การสนับสนุนดีมาก สุดท้ายนี้ อยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นหลัง ที่อยากจะทำกิจกรรมจิตอาสาว่า การที่เราจะทำสิ่งใดให้สำเร็จได้นั้น ควรต้องใช้เวลาค้นหา และดำเนินการไปเรื่อยๆให้บุคคลภายนอกได้เล็งเห็นว่าเราทำอย่างจริงจัง นอกจากนี้ จงคิดเสมอว่า เราเคยเป็นผู้รับก็ควรจะเป็นผู้ให้บ้าง”

[envira-gallery id=”4187″]

…..ด้าน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เผยถึงกิจกรรมครั้งนี้ “เราเล็งเห็นความสำคัญและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของนักศึกษาจิตอาสากลุ่มนี้ จึงสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยให้แนวคิดว่าชุมชนต้องได้ประโยชน์ ชุมชนต้องพัฒนา และต้องไม่หวังผลอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง แผนการดำเนินงานต้องเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่า พวกเขาทำอย่างจริงจังมุ่นมั่น เพราะมีโครงการต่อยอดที่จะไปสร้างอุปกรณ์ การเรียน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดชุมพร ดังนั้น งานบริการวิชาการฯ จึงมีหน้าที่สนับสนุนพวกเขา ให้คำปรึกษา งบประมาณ หรือปัจจัยอื่นที่ช่วยได้ เรายินดีสนับสนุนเต็มที่”

…..สำหรับ นางสาวพิมศรัญย์ นาคพังกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนา ได้กล่าวขอบคุณ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ทางโรงเรียนได้แจ้งความประสงค์ ไปยังท่านและได้ร่วมกันวางแผนดำเนินการ เรื่องระยะเวลา การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเราอยากจะให้เป็นของฝันสำหรับเด็กๆในวันเปิดเทอม ซึ่งท่านผู้ช่วยอธิการบดีฯเล็งเห็นความสำคัญและตอบรับคำขอของเรา โดยดำเนินการไปพร้อมๆกับน้องๆนักศึกษาจิตอาสา ที่ช่วยเหลือเร่งจัดทำสื่อการสอนอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้เชิญ กรรมการสถานศึกษาและผู้ประกอบการที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของโรงเรียนมาให้การต้อนรับน้องๆ อย่างไรก็ตามต้องขอขอบพระคุณท่านดร.สมปราชญ์ และน้องๆจิตอาสาทุกท่าน ที่เล็งเห็นคุณค่า ความสำคัญของการจัดการศึกษา รวมทั้งจิตใจของเด็กนักเรียน และที่สำคัญเล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชน ถ้ามีโครงการต่อเนื่องทางโรงเรียนบ้านพัฒนาก็อยากจะขอโอกาสทำกิจกรรมอย่างนี้อีกครั้ง

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน/ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts