มหาชนตอบรับล้นหลามวันสตรีสากล ด้านมรส. ยันเอาอยู่ สถานที่จัดกิจกรรม บูธนิทรรศการไม่แออัด สะดวกสบายตามสไตล์มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

…..ฝ่ายประสานงาน เผย ประชาชนให้ความสนใจกิจกรรมร่วมหมื่นคน ทุกบูธจัดจำหน่ายสินค้า และนิทรรศการ คราคร่ำไปด้วยประชาชนและกลุ่มสตรีทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..เมื่อเวลา 08.00 น. (7 มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสตรีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และเพื่อต้องการแสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดำเนินการทั้งในแง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

…..ทั้งนี้ นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเปิดโครงการในช่วงเช้า ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ซึ่งบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เนื่องจากได้มีการจัดแสดงร่ายรำของกลุ่มสตรี และการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารของสตรี โดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นอกจากนี้ ณ บริเวณด้านหน้าของหอประชุมวชิราลงกรณ ได้ทำการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในส่วน บริเวณหอประชุมวชิราลงกรณ เวทีด้านล่าง ได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของชุมชนท้องถิ่น การจำหน่ายของดีแต่ละอำเภอ และการประกวดการแสดงประเภทต่างๆ

…..ในช่วงเย็น พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางมายังหอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการสตรีดีเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดชุดการแสดงต้อนรับประธานในพิธี และได้ทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 19 ราย และบุคคลต้นแบบด้านสตรี จำนวน 5 ราย นอกจากนี้ ได้มอบทุนการศึกษาเด็กดี และคุณแม่จิตอาสา จำนวน 19 ทุน

…..ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติและความวางใจจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายกลุ่มสตรี จำนวน 19 อำเภอใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานทุกฝ่ายร่วมกันประสานงานเป็นระยะๆ ซึ่งตามกำหนดการและระยะเวลาที่ได้จัดทำไว้ถือว่าครอบคลุมทุกกระบวนการ

…..ในช่วงเย็นวันนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นจังหวัด สุราษฎร์ธานีและทุนการศึกษาเด็กดีและคุณแม่จิตอาสา ซึ่งในช่วงท้ายของรายการจะเป็นการประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดวาดภาพ การแข่งขันประกวดตำส้มตำลีลา 4 โซน การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และการประกวดทอล์คโชว์หนังตะลุง 4 โซน

…..ดร.สมปราชญ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้เป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำงานของมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือร่วมใจ รวมสรรพกำลังทุกฝ่ายจนโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งพลังของชาวมรส.เป็นพลังที่เข้มแข็งและงดงามตามปณิธานมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts