หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

อำเภอเกาะลันตา อำเภอเมืองกระบี่ เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย เทศบาลเมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก   องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล   องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเขาพนม   เทศบาลตำบลเขาพนม อำเภอลำทับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เทศบาลตำบลลำทับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา       อำเภอคลองท่อม อำเภอเหนือคลอง เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เทศบาลตำบลเหนือคลอง เทศบาลตำบลคลองพน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน เทศบาลตำบลทรายขาว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา…

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง – Suk Samran, Ranongพื้นที่ 395.09 km2 คำขวัญ หมู่เกาะกำงามตา เลี้ยงกุ้งปลาหมื่นล้าน แตงโมหวานชั้นดี หาดยาวรีน้ำตกสวย คนร่ำรวยคุณธรรม   เทศบาลตำบลกำพวน   องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง – La-un, Ranongพื้นที่ 748.50 km2 คำขวัญ ป่าเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลภูผางาม ตามรอยสงครามโลก   เทศบาลตําบลละอุ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ   องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว   องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง – Kapoe, Ranongพื้นที่ 657.69 km2 คำขวัญ แหล่งแตงโมอร่อย หอยทะเลสด เป็ดเลิศรส หาดงามงด ป่าเขียวขจี   เทศบาลตําบลกะเปอร์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา   องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์   องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง   องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน    

End of content

End of content