มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สนองพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นวันมงคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด นำโดย ท่านวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้มีการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย และได้พบปะกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์

จากนั้นในช่วงบ่ายท่านองคมนตรีได้เดินทางไปยังศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา ม.7 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้มาดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพี่น้องชาวขุนทะเลให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอการดำเนินงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ตลอดเวลาร่วม 2 ชั่วโมง บรรยากาศของการพบปะอบอวลไปด้วยไมตรีจิตจากท่านองคมนตรี ส่งผลให้พี่น้องในพื้นที่ซึ่งมาจากทุกหมู่บ้านของ ต.ขุนทะเล ภายใต้แนวทาง “ขุนทะเลรวมเป็นหนึ่ง” ทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสอันเป็นมงคลชีวิตในคราวนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำทุกสรรพวิชาที่เรามีเข้าสู่ท้องถิ่น ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม แม้นรู้ดีว่า หนทางแห่งการเดินทางนี้ยังคงมีอุปสรรคอีกมากมายรออยู่ แต่เราก็พร้อมที่จะเดินหน้าอย่างสุดกำลัง ดังที่ได้ให้คำสัญญากับสังคมไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน/ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts