มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ “Daffodil” ตามโครงการ “มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์” เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 นี้ ซึ่งถือเป็นการแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย  โดยคนเหล่านี้จะเป็นต้นแบบในการจัดทำให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน

     มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านในวาระสำคัญนี้ โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จะมีพิธีเปิดที่โถงหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ และตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ด้านล่างหอประชุมหอประชุมวชิราลงกรณ

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับผู้สนใจที่เข้าร่วมทำดอกไม้จันทน์
– วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทน์ ณ ห้องเรียนรู้ 2 ศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
– วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 อบรม ณ ห้องเรียนรู้ 2 ศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
– วันที่ 5 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

      ฟรี..!! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 0 7791 3324

Similar Posts