มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์

มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์  จำนวน 5 หมื่นดอก เพื่อแทนใจ ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

Similar Posts