มรส.ขับเคลื่อนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-พะลวย

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 25 คน ร่วมประชุมกับตัวแทนชาวอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชุมวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก – เกาะพะลวย ณ ที่ว่าการอำเภอดอนสัก 

     สำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย มีด้วยกันทั้งหมด ๒๔ โครงการ อาทิ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว, การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์, ธนาคารอาหารชุมชม, การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นต้น โครงการทั้งหมดได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากชุมชน

วันวนัทธ์ วรภู รายงาน / ถ่ายภาพ

Similar Posts