งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ตะลุย รับใช้สังคม หวัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ในระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้นำท้องที่ แกนนำสายใยรักแห่งครอบครัว และประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านภูธรอุทิศ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ร้อยรักถักทอ สายสานใย ร้อยใจชุมชน ขึ้น ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านภูธรอุทิศ ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสนองงานโครงการตามแนวพระราชดำริในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม การทำน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อลดรายจ่าย และกิจกรรมถักทอตะกร้าจากไหมเชือกร่ม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้านนายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในหมู่ที่ 9 บ้านภูธรอุทิศ จำนวนกว่า 20 คน เพื่อฝึกการทำของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและสบู่เหลว ใช้เองในครอบครัว เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำตะกร้า จากไหมเชือกร่ม เพื่อใช้เองและจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทาง โดยผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้กำลังวางแผนเปิดตลาดนัดชุมชน นำสิ่งดีๆที่มีในหมู่บ้านออกมาวางจำหน่าย ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

Similar Posts