การประชุมติดตามผลบริการวิชาการ โครงการเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ดอนสัก เกาะพะลวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก-เกาะพะลวย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ที่พวกเราได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อทำให้พื้นที่ชุมชนดอนสัก-เกาะพะลวยสามารถเป็นพื้นที่ทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้จักใช้พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน ทุกโครงการที่เกิดขึ้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยยาก ปัญหาและอุปสรรคนานัปการ แต่ปลายทางของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นคือความสุขที่พวกเราได้เห็นพี่น้องสามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐานของความพอเพียง

พวกเราทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ SRU สามารถเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างสุดกำลัง จากนี้เรายังต้องต่อยอดการเดินหน้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกรูปแบบ ต่อให้เหนื่อยยากเพียงใด พวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะทำ เพราะเป้าหมายของเรามีเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ การทำแผ่นดินนี้ก่อเกิดพลังในฐานะมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts