องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พื้นที่  713.70 km2
คำขวัญ แหล่งท่องเที่ยวมากมี ไมตรีมากล้น ทุกคนปลอดภัย

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เทศบาลตําบลปากน้ำ
 เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลตําบลปากน้ำท่าเรือ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม เทศบาลตําบลราชกรูด
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง เทศบาลตําบลหงาว
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 เทศบาลเมืองบางริ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

Similar Posts