พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาการเป็ด

โครงการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาการเป็ด

งบประมาณ 140,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน ต.เมล็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา มี.ค.-พ.ค. 56

การบูรณาการ

  • การสอน มี
  • การวิจัย มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ ผศ.โสภณ บุญล้ำ 081-0812300

Similar Posts