มรส. ร่วมใจเสริมสร้างจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษาวิชาทหารและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ”กำจัดผักตบชวา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ร่วมกับพี่น้องประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี

     นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังร่วมส่งมอบน้ำดื่มราชพฤกษ์เพื่อไว้บริการประชาชนด้วย วันนี้มหาวิทยาลัยพร้อมร่วมเดินหน้ากับพี่น้องทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น ดังที่เราตั้งปณิธานว่าเราเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้อง

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts