มรส.ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 

     ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ต.ไทรโสภา อ.พระแสง โดยมีตัวแทนจากหลายส่วนราชการเข้าร่วมด้วย วันนี้พวกเรามีทีมงานจากคณะนิติศาสตร์ ไปตั้งคลินิกกฎหมายให้บริการประชาชน มีทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ไปตั้งคลินิกไอทีและนำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไปแจกฟรี นอกจากนี้ยังมีฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเรา ทั้งสามส่วนได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชน ต.ไทรโสภา เป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจและช่วยเหลือกันจนงานออกมาดีเยี่ยม ได้รับคำชื่นชมมากมาย จากนี้เราจะออกงานลักษณะนี้ร่วมกับจังหวัดบ่อยครั้งขึ้น เรียกง่ายๆว่า เห็นจังหวัดเคลื่อนที่ไปที่ใด ก็จะเห็นราชภัฏสุราษฎร์ฯที่นั่นแน่นอน เพราะเราจะร่วมกันทำให้ความหมายของ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  

     อาจารย์สมชาย บุญคงมาก อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ได้มาตั้งคลินิกกฎหมายเพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งมีประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกิน ได้เข้ามาซักถาม และให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา

     ด้านนางสาวอติกานต์ วิชิต เจ้าหน้าที่ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมาแจกฟรี ได้แก่ตะไคร้ไล่ยุง น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน อีกทั้งยังมีการบริการประชาชนในการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอีกด้วย

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน/ถ่ายภาพ

Similar Posts