นิเทศ ร.ร.ตชด.

Event Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 (กก.ตชด.41)  ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร หมู่ 10 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Built Process