เตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.สิริราษฎร์

Event Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อำเภอละเเม จังหวัดชุมพร

Built Process