เตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านสวนเพรช

Event Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร อำเภอละเเม จังหวัดชุมพร

Built Process