เตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านควนสามัคคี

Event Description

การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคีอำเภอลสวี จังหวัดชุมพร

Built Process