มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรังสิต

…..เมื่อเวลา 08.30 น.(16 กุมภาพันธ์ 2561) ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรังสิตรำลึก ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีพลตรีมโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 เป็นประธานในพิธี

…..พิธีนี้เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทรงเป็นองค์สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญในการทำงานเพื่อขจัดความขัดแย้งในชาติในแผ่นดิน การเสียสละพระชนม์ชีพของพระองค์ได้นำมาซึ่งความพยายามในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพี่น้องชาวไทยที่แตกแยกกันทางความคิด ส่งผลให้เกิดความสงบสุขกับบ้านเมืองในที่สุด ชาวราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอร่วมเทอดไท้ความหาญกล้าแห่งพระองค์ท่านอย่างผู้มีกตัญญูรู้คุณร่วมกับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนำเอาตัวอย่างของความทุ่มเทในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ดังที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามเพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้อง ดังปณิธานที่ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts