ปฎิทินกิจกรรม

555

Updates
  • งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

  • งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

  • งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมพลิกโฉม มรส. “บริการวิชาการ” คาด 3 ปีข้างหน้า success

  • มรส. ผุดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหลักสูตรฯ – สู่โครงการวิศวกรสังคม

  • ผู้บริหาร มรส.ร่วมประชุมสังเคราะห์และบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ เล็ง up level เป็นกอง

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมโครงการ อพ.สธ.-สฏ.

  • ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯร่วมกับกก.ตชด.41 ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมรร.ตชด.บ้านห้วยเหมือง

  • ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯร่วมกับกก.ตชด.41 ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านควนสามัคคี

  • ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯร่วมกับกก.ตชด.41ลงพื้นที่นิเทศรร.ตชด.บ้านพันวาลและรร.ตชด.สันตินิมิตร

  • งานบริการวิชาการเข้าร่วมโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน