ปฎิทินกิจกรรม

No Event found.

555

Updates
  • รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เดินหน้าระดมความคิดหาแนวทางขับเคลื่อนการจัดทำแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.-สฎ.

  • รองฯพันธกิจสัมพันธ์ ติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการฯ มรส. หวังหลังปลดล็อค COVID–19 เดินหน้าพันธกิจทุกมิติ

  • มรส. รุกช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วย Ecommerce เล็งยกระดับ Coaching ผู้ประกอบการ

  • งบว. จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการอพ.สธ. รองฯพันธกิจสัมพันธ์ Startup แผนการดำเนินไม่หวั่นสถานการณ์ COVIC –19

  • มรส. จัดประชุมโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง หาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพร้อมเตรียมแผนหลังรอรัฐบาลเคาะ ได้ไปต่อหรือล็อคยาว

  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส.จัดเต็มให้บริการทุกมิติ รองฯพันธกิจสัมพันธ์ เผยพัฒนาทักษะทุกศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่

  • งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 หวังบรรลุตามพระราชปณิธาน

  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผุดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • งบว.จัดประชุมโครงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ Sru Market Place หวังช่วยเหลือปชช.ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด COVID–19

  • รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กำกับติดตามผลการดำเนินงาน งบว.ต่อเนื่อง ไม่หวั่นแม้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID–19