งานบริการวิชาการฯ ร่วมประชุมโครงการมหกรรมอาหารการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เผย มรส.ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ วิทยาลัยนานาชาติฯ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมด้วย ดีเดย์ 26 – 31 กรกฎาคม 2561 …..เมื่อเวลา 08.30 น.(15 กุมภาพันธ์ 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย

Read more

ทีมบริการวิชาการฯ พร้อม UBI ลงพื้นที่ หมู่ 10 ผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง น้ำพริกไตปลาแห้ง แกนนำหมู่บ้านพร้อมลุย เร่งตีตราแบรนด์ “ขุนเล”

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ – หัวหน้างานบริการฯสุดปลื้ม ชื่นชมชาวบ้านมีความพร้อมผลิตสินค้าน้ำมันเหลืองสมุนไพร – ไตปลาแห้งจำหน่ายเอง ดันสุดแรงอบรมเชิงปฏิบัติการให้สินค้ามีคุณภาพ ชูขึ้นห้างในอนาคต …..เมื่อเวลา 10.00 น. (13 กุมภาพันธ์ 2561) คณะทำงานงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการิชาการ และผู้แทนจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

Read more

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จูงมือ UBI ลงพื้นที่หมู่ 4 ติดตามความก้าวหน้าโครงการสายใยรักฯ – เศรษฐกิจพอเพียง

…..แกนนำชุมชนคึกคัก ต้องการองค์ความรู้เสริมทักษะการทำผลิตภัณฑ์พวงหรีด – เครื่องแกง – มัลเบอรรี่ มรส.ไม่รีรอจัดให้ตามคำขอ เร่งประสานผู้เชี่ยวชาญ หวังยกระดับภูมิปัญญาต่อยอดผลผลิตเพิ่มมูลค่าชุมชนท้องถิ่น …..เมื่อเวลา 12.45 น. (12 กุมภาพันธ์ 2561) คณะทำงานงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Read more

บริการวิชาการฯ มรส. ลงพื้นที่ หมู่ 6 ขยายผลการดำเนินงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต

…..เมื่อเวลา 14.00 น. (11 กุมภาพันธ์ 2561)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนจากจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรุโณทัย เจือมณี ได้เดินทางไปยัง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ต.ขุนทะเล

Read more

บริการวิชาการฯร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมการนำเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย

…..ฝ่ายบริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์เกสสินี ตรีพงศ์พันธุ์ จากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้นำคณะนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวที่มีความสนใจในกิจกรรมการนำเที่ยวภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคุณสรัลชยา ถาวรสันต์ สถาปนิกของมหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยาย …..ตลอดระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมง พวกเราได้รับทราบข้อมูลของอาคารหอประชุมวชิราลงกรณ และอาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)อย่างละเอียด ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม แรงบันดาลใจในการออกแบบ งบประมาณ พื้นที่ ประโยชน์ใช้สอย

Read more

มรส.โดยงานบริการวิชาการฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 สนับสนุนองค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชน พร้อมชู พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง น้ำยาเอนกประสงค์

…..ชาวบ้านร่วมประทับตราแบรนด์ “ขุนเล” เครื่องแกงสุดแซบ น้ำยาฯสุดคลีน หวังตีตลาด ดันขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ด้านเครือข่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีตีตลาด …..เมื่อเวลา 10.00 น. (9 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคุณฐิติมา บุญยัง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI และทีมงาน

Read more

ผู้แทนรัฐวิสาหกิจชุมชนฯ เข้าพบผช.ฝ่ายบริการวิชาการ – UBI หวังให้ มรส. สนับสนุนองค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบางใบไม้

…..ดร.สมปราชญ์ อ้าแขนรับ เผยเจตนารมณ์ตรงกัน ยันมรส.พร้อมนำทุกสรรพวิชาช่วยเหลือสุดกำลัง ดีเดย์ 3 มี.ค. 61 ทีมบริการวิชาการฯกอดคอเครือข่ายลงพื้นที่ สวนลุงสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่น …..เมื่อเวลา 13.00 น. ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชีววิถีลุ่มน้ำตาปี ได้เดินทางมาเข้าพบ ดร. สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Read more

งานบริการวิชาการฯ ร่วมประชุมผู้แทนจากสภาเกษตรกรสุราษฎร์ธานี ถกคิด! แนวทางในการนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร

…..ผช.ฝ่ายบริการวิชาการฯ รับเงื่อนไข มรส.ลงพื้นที่ตรมผลการดำเนินการ 4 ด้าน การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ …..เมื่อเวลา 10.00 น. (8 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อหาแนวทางในการนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร และใช้พื้นที่ของเกษตรกรเพื่อการศึกษาและวิจัย ณ ห้องเรียนรู้

Read more

คณะกรรมการพัฒนาสตรีสุราษฎร์ธานี วางใจมรส. ภูมิทัศน์สถานที่ หรู! เหมาะจัดงานวันสตรีสากล พร้อมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด

…..ลุงชู – ป้าโส จับมือชื่นมื่น รวมพลังเพื่อสังคม ยันสนับสนุนเต็มที่ ยกกลุ่มสตรีมีบทบาทสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศชาติมั่นคงและยั่งยืน ย้ำชัดทุกกิจกรรม มรส.พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ …..เมื่อเวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ โดยมีนางโสภา

Read more

งานบริการวิชาการฯจูงมือเครือข่าย UBI – วิทยาศาตร์ฯ ลงพื้นที่ หมู่ 9 ติดตาม โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว – เศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

…..ชู ขับเคลื่อน สินค้าจากไก่อารมณ์ดี หวังผลผลิตไข่มีคุณภาพ ทีมงานบริการวิชาการฯ ยกนิ้ว หมู่ 9 ผู้ใหญ่บ้านสุดปลื้มเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ใช้องค์ความรู้ที่ มรส.ให้ ยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริง …..เมื่อเวลา 14.00 น. (7 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคุณฐิติมา

Read more