งานบริการวิชาการฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โครงการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

…..งัด! โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอกสัก – เกาะพลวย สนับสนุนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี …..เมื่อเวลา 08.30 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดแสดงนิทรรศการในโครงการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยโครงการฯดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี

Read more

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ประกาศชัด! กลางประชาคมจังหวัดเคลื่อนที่ ชุมชนท้องถิ่นคือหัวใจของ มรส.

…..ชี้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ มีส่วนขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส เน้นย้ำชุมชนท้องถิ่นอยากให้ช่วยเหลือในเรื่องใด มรส.จะไปตามคำร้องขอ หวังแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ตามปณิธานมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน …..เมื่อเวลา 07.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ สื่อสารองค์กร และศูนย์ภาษาฯ ได้เดินทางไปร่วมจัดบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์

Read more

งานบริการวิชาการ มรส. ร่วมประชุมชี้แจง เตรียมจัดส่งดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวงรัชการที่ 9

…..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการขนย้ายดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 …..เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการเตรียมการขนย้ายและจัดส่งดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีนายกเหล่ากาชาดและพัฒนาการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม

Read more

งานบริการวิชาการฯ มรส. นำนศ.จิตอาสา รวมใจทำเพื่อพ่อ ทาสี กวาดพื้น วัดกลางใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี สวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เผยนำนักศึกษาจิตอาสา มรส.รวมพลังทำความสะอาด ทาสีศาลาการเปรียญ ย้ำราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ต้องร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มกำลัง …..เมื่อเวลา 09.00 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา นำทีมตัวแทนนักศึกษาจิตอาสา จำนวนกว่า 50 คน ร่วมทำความสะอาดวัดกลางใหม่ ซึ่งวัดดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)

…..รักษาราชการแทนอธิการบดี ชี้ราชภัฏสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่พี่เลี้ยงผู้ประเมินฯยันช่วยเหลืออย่างกัลญาณมิตร หวังผลลดการคอรับชั้น เน้นคุณธรรมความโปร่งใสให้ภาครัฐ …..เมื่อเวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment: ITA) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้อง

Read more

งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA จังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เน้นย้ำทีมกรรมการประเมินฯตรวจสอบเอกสารทุกระบบให้ละเอียดป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ และยึดเงื่อนไขใหม่ตรวจสอบการเก็บเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องเรียนรู้ 5 อาคารศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

Read more

งานบริการวิชาการฯจับมือพ่อเมืองเทคโนโลยีฯ ระดมสมองเร่งยกระดับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกาะแรต

ด้านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยทำเว็บไซต์ฉลุยแน่นอนแล้วเสร็จกลางเดือนธันวาคม 2560 นี้ …..สืบเนื่องจากงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำและส่งมอบคู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนเกาะแรต อ.ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ไปแล้วนั้น และได้สนทนาพูดคุยกับผู้นำชุมชนพร้อมทั้งชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นเกาะแรต ซึ่งได้ข้อสรุปว่า งานบริการวิชาการฯมีความคิดที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวของเกาะดังกล่าว …..ทั้งนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ประสานไปยังนายสมพร ศรีอาภานนท์

Read more

งานบริการวิชาการฯ สืบสานวัฒนธรรมเมืองคนดี ร่วมงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า

…..สำนักศิลปและวัฒนธรรม เป็นตัวแทน จัดตั้งพุ่มผ้าป่าเทศกาลออกพรรษาชาวสุราษฎร์ธานี …..เช้าวันนี้ ได้มีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร จากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมาก …..โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมของชาวภาคใต้มาตลอด ซึ่งการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว มหาวิทยาลัยฯขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 ด้วย“ …..ในส่วนของหน่วยงานหลักการจัดพุ่มผ้าป่า

Read more

มรส.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

…..มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีน้อมรำลึก ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลเดช ณ บริเวณด้านหน้าศาลาทรงพระเจริญ ถนนศรีสุราษฎร์ธานี …..เมื่อเวลา 18.30 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลเดช (รัชกาลที่ 9) ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยี่ยนราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” …..โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

Read more

งานบริการวิชาการฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะแรต–หาดนางกำเพื่อยกระดับชีวิต ชาวบ้านร้องขอ มรส.อย่าทิ้งชุมชน

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ชี้ หวังยกระดับคุณภาพชีวิต เล็งพัฒนาสร้างเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว ส่องวิถีชีวิตชาวเกาะ เน้นย้ำไม่เปลี่ยนแปลงบริบทชุมชนแน่นอน …..เมื่อเวลา 12.30 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ส่งมอบคู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเกาะแรต ณ ชุมชนเกาะแรต และ ชุมชนบ้านนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคู่มือดังกล่าวประกอบไปด้วยรายละเอียดที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ การประกอบอาชีพของชาวบ้าน

Read more