มรส.โดยงานบริการวิชาการฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 สนับสนุนองค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชน พร้อมชู พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง น้ำยาเอนกประสงค์

…..ชาวบ้านร่วมประทับตราแบรนด์ “ขุนเล” เครื่องแกงสุดแซบ น้ำยาฯสุดคลีน หวังตีตลาด ดันขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ด้านเครือข่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีตีตลาด …..เมื่อเวลา 10.00 น. (9 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคุณฐิติมา บุญยัง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI และทีมงาน

Read more

ผู้แทนรัฐวิสาหกิจชุมชนฯ เข้าพบผช.ฝ่ายบริการวิชาการ – UBI หวังให้ มรส. สนับสนุนองค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบางใบไม้

…..ดร.สมปราชญ์ อ้าแขนรับ เผยเจตนารมณ์ตรงกัน ยันมรส.พร้อมนำทุกสรรพวิชาช่วยเหลือสุดกำลัง ดีเดย์ 3 มี.ค. 61 ทีมบริการวิชาการฯกอดคอเครือข่ายลงพื้นที่ สวนลุงสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่น …..เมื่อเวลา 13.00 น. ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชีววิถีลุ่มน้ำตาปี ได้เดินทางมาเข้าพบ ดร. สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Read more

งานบริการวิชาการฯ ร่วมประชุมผู้แทนจากสภาเกษตรกรสุราษฎร์ธานี ถกคิด! แนวทางในการนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร

…..ผช.ฝ่ายบริการวิชาการฯ รับเงื่อนไข มรส.ลงพื้นที่ตรมผลการดำเนินการ 4 ด้าน การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ …..เมื่อเวลา 10.00 น. (8 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อหาแนวทางในการนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร และใช้พื้นที่ของเกษตรกรเพื่อการศึกษาและวิจัย ณ ห้องเรียนรู้

Read more

คณะกรรมการพัฒนาสตรีสุราษฎร์ธานี วางใจมรส. ภูมิทัศน์สถานที่ หรู! เหมาะจัดงานวันสตรีสากล พร้อมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด

…..ลุงชู – ป้าโส จับมือชื่นมื่น รวมพลังเพื่อสังคม ยันสนับสนุนเต็มที่ ยกกลุ่มสตรีมีบทบาทสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศชาติมั่นคงและยั่งยืน ย้ำชัดทุกกิจกรรม มรส.พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ …..เมื่อเวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ โดยมีนางโสภา

Read more

งานบริการวิชาการฯจูงมือเครือข่าย UBI – วิทยาศาตร์ฯ ลงพื้นที่ หมู่ 9 ติดตาม โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว – เศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

…..ชู ขับเคลื่อน สินค้าจากไก่อารมณ์ดี หวังผลผลิตไข่มีคุณภาพ ทีมงานบริการวิชาการฯ ยกนิ้ว หมู่ 9 ผู้ใหญ่บ้านสุดปลื้มเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ใช้องค์ความรู้ที่ มรส.ให้ ยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริง …..เมื่อเวลา 14.00 น. (7 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคุณฐิติมา

Read more

งานบริการวิชาการฯจับมือเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่ หมู่ 7 ขุนเล หวังแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลาดุกร้า ขึ้นห้างสรรพสินค้า

…..UBI ตอบรับพร้อมดันเต็มที่ ด้าน แม่งานสายวิทย์ เตรียมจัดอบรมการแปรรูปปลาดุกร้า ให้ได้มาตรฐาน ภายใต้ “แบรนด์ขุนเล” …..เมื่อเวลา 12.45 น. (7 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและคณะ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

บริการวิชาการ มรส. ร่วมโครงการวาทศิลป์เยาวชนคนรุ่นใหม่และการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ได้เข้าร่วมโครงการวาทศิลป์เยาวชนคนรุ่นใหม่ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุราษฎร์ธานี และสภาเด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและเสน่ห์ของการพูด การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ เพื่อเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่ทรงคุณค่าและปฏิบัติสืบกันไป …..จากนั้นในช่วงบ่าย ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดย ดร.สมปราชญ์

Read more

ฝ่ายบริการวิชาการฯ เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังนักศึกษา รปศ. ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯเผย นักศึกษามีศักยภาพ และเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรตนเองด้านประธานสภาคณาจารย์ ชี้ชัด ทุกคณะฯต้องสนับสนุน ส่งเสริมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง …..เมื่อเวลา 09.30 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์ ได้ร่วมเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี อ.ท่าอุแท จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมการประชุมทำความร่วมมือบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์–สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ยัน มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ยินดี ร่วมมือทุกโครงการที่ยุติธรรมจังหวัดขอความอนุเคราะห์ และให้เชื่อมั่นทุกศาสตร์ของมรส.อยู่ภายใต้ธงเดียวกัน ยึดความสามัคคีเป็นที่ตั้งและความยุติธรรมเป็นศูนย์กลาง …..เมื่อเวลา 13.30 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมการทำความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์

Read more

งานบริการวิชาการฯร่วมโครงการ KM จัดทำแผนปฏิบัติราชการสนง.อธิการบดี ปีงบ 2562 พร้อมอัฟเวอร์ชั่น วิสัยทัศน์ใหม่ แกรนด์กว่าเดิม

…..รักษาการอธิการบดี เชื่อมั่นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ชี้ชัด! ฝ่ายสนับสนุนมีความสำคัญ เป็นกลไกการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง …..เมื่อเวลา 06.30 น. (3 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปยัง ชลนภา รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more