มรส. เน้นคุณภาพการศึกษา ร.ร. ตชด 41 ตามแนวพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมคณะเดินหน้าเต็มตัวนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตะแบกงาม ประจำปี 2560 ระยะ 1 เพื่อเน้นคุณภาพการศึกษาเด็กในโรงเรียน

Read more

ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จำนวน 30 คน ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน สำหรับวิสาหกิจชุมชนชีววิถีก่อตั้งโดยกลุ่มชาวบ้าน 70 คน

Read more

ศึกษาดูงานบริการวิชาการท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  คณะกรรมการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานบริการวิชาการท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ก่อตั้งเมื่อปี 2481 ในชื่อ “โรงเรียนเกษตรกรรมน่าน” ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรม” ในปี

Read more

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จำนวน 30 คน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  เพื่อศึกษางานด้านการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

Read more

มรส. เดินหน้าบริการวิชาการ พื้นที่เกาะพะลวย

     เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 28 คน ลงพื้นที่ ณ เกาะพะลวย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้คณะทำงานได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมวางแผนงานกับผู้นำชุมชนและคนในท้องถิ่น อันจะทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นให้มากที่สุด      ทั้งนี้

Read more

มรส.ขับเคลื่อนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-พะลวย

       เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 25 คน ร่วมประชุมกับตัวแทนชาวอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชุมวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก – เกาะพะลวย ณ ที่ว่าการอำเภอดอนสัก       สำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก –

Read more

ราชภัฏสุราษฎร์ฯ อบรมครู ตชด. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชดำริ

     เมื่อวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดอบรมครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2560 มุ่งพัฒนาส่งเสริมความรู้คุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนถิ่นทุรกันดาร ด้วยวิธีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับเนื้อหาวิชา

Read more

ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ เชิญชวน น.ศ.-ประชาชนร่วมจิตอาสา 3 ก.ค.-18 ส.ค.นี้

      ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์และประชาชนทั่วไป ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 50,000 ดอก ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 3 แบบ ทั้งดอกดารารัตน์ ดอกกล้วยไม้และดอกชบาทิพย์ พร้อมเผยความหมายลึกซึ้ง     ดร.สมปราชญ์

Read more

มรส.ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ต.ไทรโสภา อ.พระแสง

Read more

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เดินหน้าขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

      เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมกับผู้นำชุมชนขุนทะเลทั้ง 10 หมู่ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เสริมรายได้ของแต่ละท้องถิ่น        มหาวิทยาลัยฯได้เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนขุนทะเลสามารถนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น มาวางขายที่ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยฯ และยังเปิดโชว์รูมขายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านให้ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน

Read more