งานบริการวิชาการฯเดินหน้าการพัฒนาเพื่อเสนอเป็นสำนักบริการวิชาการฯในอนาคต

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดยดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อเยี่ยมเยียนและหารือกับ ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เกี่ยวกับแนวทางการบริการวิชาการและพันธกิจท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเสนอเป็นสำนักบริการวิชาการฯในอนาคต …..ตลอดระยะเวลากว่า 2 ชั่วโมง เราได้ข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับ University Engagement ซึ่งเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยยุคใหม่ควรทำโดยร่วมกับภาคประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวเชื่อม 2 ภาคส่วนนี้เข้าด้วยกัน

Read more

บริการวิชาการฯ มรส.ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ รร.ตชด. บ้านยางโพรง อ.ไชยา

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ลั่นกลางประชาคม มรส.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ เปิดโลกทัศน์ให้ประชาชนชาวไชยาด้วยสรรพวิชาทุกศาสตร์ ย้ำชัด จังหวัดเคลื่อนที่ไปที่ใด มรส.จะไปที่นั่น …..เมื่อเวลา 07.00 น.(19 มกราคม 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้องคาพยพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แก่คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ครุศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Read more

ดีเดย์ อบรมนมถั่วตัดธัญพืชและฝอยทองอบแห้ง ขุนเลหมู่ 1 ตบเท้าเข้าปฏิบัติการทำขนมแปรรูป หวังต่อยอดองค์ความรู้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

คณะวิทยาศาสตร์ฯ อ้าแขนรับการมาเยือนของชาวชุมชนขุนเลหมู่ 1 ดร.สุพรรณิการ์ จัดเต็มองค์ความรู้นำทีมสอนทำขนมแปรรูปเสริมทักษะอาชีพด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …..เมื่อเวลา 09.00 น.(18 มกราคม 2561 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนขุนทะเลแบบบูรณาการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางอาชีพแก่ชุมชน “ขุนเล” โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสรุปผลจากการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 การติดตาม และขยายผลการดำเนินงานในการแปรรูปผลิตผลชุมชน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

งานบริการวิชาการฯ มรส.ร่วมกับอบจ.สุราษฎร์ธานี เปิดฟลอร์ให้โชว์กึ๋น นำเสนอโครงการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ดอนสัก – เกาะพะลวย

ที่ปรึกษาอธิการบดี ยก ปรากฏการณ์ คลื่น VUCA มรส.และ อบจ. ต้องร่วมฝ่าฟันไปด้วยกัน ชี้ชัด! ทำงานแบบ atand alone ไม่ได้อีกแล้ว ควรจับมือตั้งเป้าหมายเพื่อชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง …..เมื่อ‪เวลา 10.00 น. (18 มกราคม 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

Read more

เปิดศักราชใหม่สุดพีค ! งานบริการวิชาการฯคว้าอับดับ 1 การจัดการเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน

ทีมงานบริการวิชาการฯ ปลื้ม “เทิร์นโปร” สู่แท่นอันดับ 1 โครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์ มรส. พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนงานบริการวิชาการฯ เชื่อมั่นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ไม่ไกล เร่งพัฒนาระบบพร้อมอัฟเดดข่าวสารต่อเนื่อง …..ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีนโยบายขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและเผยแพร่การจัดอันดับผ่านทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอับดับเว็บที่มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง ทั้งนี้ จากการรายงานผลการดำเนินงาน

Read more

ทีมบริการวิชาการฯ พร้อมศูนย์ UBI เยือนศูนย์ทำการกลุ่มสตรีบ้านภูธรอุทิศ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ออเดอร์อันดับ 1 หมู่ 9 ขุนเล

ผู้ใหญ่บ้านสุดปลื้ม มีออเดอร์ สั่งทำดอกไม้จันทน์ทุกวัน เผยเพราะ มรส.ช่วยหนุนส่งเสริมเพิ่มมูลค่าให้ชุมชน กลุ่มแม่บ้านละทิ้งความว่างงาน  ช่วยสานต่อดอกไม้จันทน์ – พวงหรีดให้ชุมชนมีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตอีกขั้น …..เมื่อเวลา 15.00 น. (17 มกราคม 2561) ทีมงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และ ทีมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI ได้เดินทางไปยังศูนย์ทำการกลุ่มสตรีบ้านภูธรอุทิศ

Read more

งานบริการวิชาการฯ ร่วมกับUBI ลงพื้นที่หมู่ 5 ขุนเลติดตาม ความก้าวหน้าโครงการสายใยรักฯ – เศรษฐกิจพอเพียง

ผช.ฝ่ายบริการวิชาการ ฟิตเปรี๊ย ! เสนอองค์ความรู้ ใส่พานให้ชุมชน พร้อมเสิร์ฟอบรม CPR – ตลาดออนไลน์ ย้ำกับชาวบ้านขุนเล อยากให้มรส.ช่วยอะไรขอให้บอก พร้อมจัดให้เสมอ …..เมื่อ‪เวลา 12.45 น. (1‬7 มกราคม 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดยดร.สมราชญ์

Read more

งานบริการวิชาการฯ ลงพื้นการให้บริการวิชการจังหวัดกระบี่

…..เมื่อ‪เวลา 10.30 น.ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่นและอาจารย์ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์ ได้มาปฏิบัติราชการในการส่งมอบงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  งวดที่3 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจเป็นที่ปรึกษาประเมิน ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบล ปากน้ำ

Read more

งานบริการวิชาการฯ ร่วมกับเครือข่ายสาขาวิชาการเมืองการปกครอง รปศ.–พัฒนาชุมชน ผุดไอเดีย ฐานข้อมูลชุมชนขุนเล หวังพัฒนาและบูรณาการกับการเรียนการสอน

แกนนำหัวกะทิจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดมความคิดการสร้างข้อมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการบริการวิชาการ ผลการหารือ ชี้นำร่อง 3 สาขาวิชา สายแข็งออกแบบเครื่องมือเพื่อการสำรวจบริบทชุมชนและจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน …..เมื่อเวลา 14.00 น. (12 มกราคม 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดย ดร.สมราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ

Read more

มรส.ร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการต่อสำนักงบประมาณ

…..ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น ร่วมกับฝ่ายแผนฯ และผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ของบเข้าแผนจังหวัดปี 62 จำนวน 5 โครงการ เข้าประชุมเพื่อนำเสนอโครงการต่อสำนักงบประมาณ ณ ห้องตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี …..ทั้งนี้โครงการของฝ่ายบริการวิชาการซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างยั่งยืน

Read more