ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการระดมตัวแทนหน่วยงานเร่งหารือมาตรการแก้ปัญหาขยะ

พร้อมเสนอทางออกให้มหาวิทยาลัย ชี้ชัด 4 หน่วยงานต้องร่วมด้วยช่วยแก้ วางแผนปรับจุดทิ้งเพิ่มชุดถังฯ หนุนแคมเปญรณรงค์สร้างจิตสำนึกนศ. ทิ้งให้ตรงถังแยกให้ตรงประเภท หวังเป็นโมเดลต่อยอดให้กับชุมชนอื่นๆ …..เมื่อเวลา 14.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการขยะเพื่อต่อยอดสู่พื้นที่ชุมชนขุนทะเล ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ทั้งนี้ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

Read more

มรส.ร่วมการเตรียมการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้11จังหวัด

…..วันนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม ได้เดินทางไปประชุมการ  เตรียมการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 11 จังหวัด ร่วมกับผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยท่านรองฯประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี …..โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เสนอกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้คือ โครงการ

Read more

งานบริการวิชาการฯจัดประชุมเตรียมความพร้อมตัวแทนคณะผู้สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ. มรส.)

ผู้ช่วยอธิการบดีฯเผย อยากให้ผลการดำเนินงานออกมาดีที่สุดเพราะเป็นการสนองงานพระองค์ท่าน ด้านหัวหน้างานบริการฯ ห่วง เรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ เน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่าให้เกิดอุปสรรคกับวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ …..เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการร่วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ห้องการเรียนรู้ 5

Read more

งานบริการวิชาการฯ ร่วมงานประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยอธิการบดีฯเผย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะคนของพระราชา ร่วมสนองงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และนำไปสู่การบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม …..เมื่อเวลา 09.30 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 /2560

Read more

งานบริการวิชาการฯเร่งหารือ งัดแผนการดำเนินงานแปรรูปผลิตผลชุมชน ผนึกกำลังสายแข็งแห่งการจัดการและวิทยาศาสตร์ฯ เห็นพ้องชู Brand เดียวแต่หลากผลิตภัณฑ์

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ สตาร์ทเครื่องแรง อยากทำให้สำเร็จและเร็วที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการ ชุมชนท้องถิ่น ด้านศูนย์ UBI ใจป้ำอัดงบสนับสนุนโครงการฯ หวังยกระดับคุณภาพชีวิต ชาวขุนทะเล ให้สมกับเป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน …..เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มรส. ร่วมหารือเลขานุการสภาเด็กฯ และเลขานุการชมรมสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นพ้องกัน ร่วมสร้างสรรค์สังคมในทุกมิต

สภาเด็กและเยาวชนสุดปลื้ม มรส.ให้ความสำคัญ ยันร่วมด้วยช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ด้านชมรมสตรี เสนอขอให้มหาวิทยาลัยฯเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อช่วยเหลือสตรี เด็กและเยาวชน …..เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยตัวแทนจากชมรมสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ณ

Read more

งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมแกนนำชุมชนขุนทะเลชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2560 พร้อมเดินหน้าแผนการต่อยอด ปี 2561

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ย้ำมรส.คือ มหาวิทยาลัยฯของชุมชน ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต และยึดมั่นในปณิธานมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน …..เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมโครงการแกนนำสายใยรักแห่งครอบครัวและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ

Read more

งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมหารือหน่วยงาน มรส. เตรียมขับเคลื่อน จังหวัดเคลื่อนที่ ขุนพลพลังแผ่นดิน พร้อมงัดกิจกรรมเด็ดช่วยเหลือท้องถิ่นเต็ม stream

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เผยที่ผ่านมา Feedback เยี่ยม ทุกฝ่ายชื่นชมการให้ความร่วมมือของมรส. ย้ำการช่วยเหลือชุมชนคือหัวใจสำคัญ ตามปณิธานมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง …..เมื่อเวลา 09.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือ แผนปฏิบัติการ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

Read more

มรส.ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน

วันนี้ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ว่าที่อธิการบดี ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดี ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เดินทางไปพบ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทีมงานจากกองทุนหมู่บ้าน และทีมงานจากสภาอุตสาหกรรมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ

Read more

มรส.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

…..เมื่อเวลา 13:00 น.ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม ได้เดินทางไปประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม …..ที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ มาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง

Read more